آخرین خبرها

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مهارت های مالی

شتاب دهنده آرمان در نظر دارد کارگاه آموزشی با موضوع مهارت های مالی را در تاریخ فلان در فلانجا برگزار نماید.

در این کارگاه که با تدریس آقای محمدرضا حسنی صورت می پذیرد ، شرکت کنندگان با مفاهیم مقدمات مالی مورد نیاز استارتاپ ها آشنا می گردند.

شرکت در این کارگاه آموزشی برای عموم آزاد است.

کارگاه آموزشی مهارت های مالی در دو بخش برگزار می گردد و زمان استراحت 2 ساعته از ساعت 14 خواهد داشت.


 • کاربر سایت: محمود باقری

  سلام کارگاه یک روزس؟

  سلام بله.

 • کاربر سایت: محمود باقری

  سلام کارگاه یک روزس؟

  سلام بله.

 • کاربر سایت: محمود باقری

  سلام کارگاه یک روزس؟

  سلام بله.


logo