آخرین خبرها

برگزاری کارگاه آموزشی استارتاپ پیشرو و موفق

شتاب دهنده آرمان در نظر دارد کارگاه آموزشی با موضوع استارتاپ پیشرو و موفق را در تاریخ فلان در فلانجا برگزار نماید.

این کارگاه که با تدریس آقای فلانی صورت می پذیرد ، شرکت کنندگان با مفاهیم یک استارتاپ پیشرو و موفق آشنا می گردند.

شرکت در این کارگاه آموزشی برای عموم آزاد است.

کارگاه آموزشی استارتاپ پیشرو و موفق در دو بخش برگزار می گردد و زمان استراحت 2 ساعته از ساعت 14 خواهد داشت.


 • کاربر سایت: محمود باقری

  سلام کارگاه یک روزس؟

  سلام بله.

 • کاربر سایت: محمود باقری

  سلام کارگاه یک روزس؟

  سلام بله.

 • کاربر سایت: محمود باقری

  سلام کارگاه یک روزس؟

  سلام بله.


logo